Poljoprivredna savetodavna sluzba Ratarstvo Stocarstvo Vocarstvo Zastita bilja Ostali saveti

Обавештење - Физичка лица
Utorak 18 April 2017 - 08:17:20
ОБАВЕШТЕЊЕ
ЕДУКАЦИЈЕ ЗА ФИЗИЧКА И ПРАВНА ЛИЦА

Институт за примену науке у пољопривреди у 2017. години за физичка и правна лица организује едукације за модуле:
1.    Земљишта у органском и конвенционалном систему гајења ратарских и повртарских биљака
2.    Добробит домаћих животиња
3.    Берба и чување воћа
4.    Инвазивне врсте – интродукција, ширење и утицаји на животну средину
5.    Технологија пчеларске производње
6.    Управљање пољопривредним газдинством – Фарм менаџмент 1
7.    Презентационе и комуникационе вештине у раду са произвођачима
8.    Интерперсонална комуникација између саветодавца и пољопривредних произвођача
9.    Израда бизнис планова за пољопривредна газдинства


Позив за пријављивање заинтересованих за едукације за све модуле (1 - 7),  који су наведени оквиру обавештења о едукацијама за физичка и правна лица је отворен све до пријаве довољног броја учесника за формирање групе. Едукације ће бити организоване одмах по формирању групе.

Број пријављених учесника, 18. апррил 2017. године
Р.бр. Назив едукације Број пријављених учесника
1. Земљишта у органском и конвенционалном систему
гајења ратарских и повртарских биљака
10
2. Добробит домаћих животиња 19
3. Берба и чување воћа 9
4. Инвазивне врсте – интродукција, ширење и утицаји на животну средину
14
5. Технологија пчеларске производње 11
6. Управљање пољопривредним газдинством – Фарм менаџмент 1  16
7. Презентационе и комуникационе вештине у раду са произвођачима  14
 8.Интерперсонална комуникација између саветодавца и пољопривредних произвођача
 15
 9.Израда бизнис планова за пољопривредна газдинства 33

Заинтересованим учесницима који су се у претходном периоду већ пријавили за модуле под редним бројем 2, 7, 8 и 9 пријаве важе и не би требало да их обнављају. За остале модуле, под редним бројем 1, 3, 4, 5 и 6, који се могу сматрати новопостављеним модулима потребно је да се учесници пријављују од објаве овог обавештења, односно од 27. фебруара 2017. године.

Детаљније информације о сваком од модула и пријави учесника налазе се у оквиру банера ЕДУКАЦИЈЕ ЗА ФИЗИЧКА И ПРАВНА ЛИЦА.

Све додатне информације можете добити путем телефона (број 011/275 16 22), радним даном од 10-15 часова. Контакт особа: Наташа Толимир, e-mail: edukacije@ipn.co.rs


Извор: ИПН


 ::  Info  ::  Komentari:0  ::  email-uj nekome odštampaj ovu vest
ОБАВЕШТЕЊЕ
Sreda 05 April 2017 - 07:19:33
ОБАВЕШТЕЊЕ
о одржавању едукације за модул

Израда бизнис планова за пољопривредна газдинства


Дводневна едукација за модул Израда бизнис планова за пољопривредна газдинства, одржаће се 4. и 5. маја 2017. године. Сви пријављени за похађање едукације, од дана објаве информације о едукацији до 5. априла 2017. године, на имејл ће 12. априла 2017. године добити упутства у вези регулисања обавезе котизације. Рок за уплату котизације је 26. април 2017. године.

Едукација за горе наведени модул одржаће се у Институту за примену науке у пољопривреди, у термину од 9.30 до 17.00 часова. Едукација је намењена првенствено агроекономистима, али је могу похађати и све остале специјалности пољопривредне производње.
Група (до 35 учесника) попуњаваће се пријављеним и после 5. априла 2017. године, према редоследу пријављивања.
У случају да и после попуњавања групе постоји интересовање за похађање едукације формираће се нова група и дефинисати нови термин одржавања.

За додатне информације можете се обратити др Наташи Толимир (064 8435 305) или др Славици Чолић (011 2751 622 и 064 843 5308).


Извор: ИПН
 ::  Info  ::  Komentari:0  ::  email-uj nekome odštampaj ovu vest
ОБАВЕШТЕЊЕ
Utorak 28 Mart 2017 - 07:35:42


Саветодавци, из области сточарства у оквиру свих ПССС, који учествују у реализацији саветодавног модула „Повећање квалитета млека применом добре хигијенске праксе на пољопривредним газдинствима“ треба да преузмуУпутство за  спровођење добре хигијенске праксе и организацију процеса муже у производњи млека“. Упутство након преузимања треба дистрибуирати пољопривредним газдинствима која учествују у саветодавном модулу.


Упутство можете преузети овде.


Извор: ИПН
 ::  Info  ::  Komentari:0  ::  email-uj nekome odštampaj ovu vest
Позив за предаваче
Sreda 15 Mart 2017 - 14:21:13

Поштовани,
На основу члана 22, става 1 Закона о обављању саветодавних и стручних послова у области пољопривреде, обука и усавршавање пољопривредних саветодаваца и пољопривредних произвођача, поред осталог, обухвата и организовање едукације - тренинга пољопривредних саветодаваца у сарадњи са домаћим и страним образовним и истраживачким институцијама и стручњацима. Институт за примену науке у пољопривреди (ИПН) као овлашћена организација, по решењу Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде бр. 119-01-220/2010-03 од 8.9.2010. године, као и на основу Годишњег плана усавршавања пољопривредних саветодаваца и пољопривредних произвођача за 2017. годину који укључује и план одржавања годишњег семинара саветодаваца, организује доле наведене едукације.

ИНСТИТУТ ЗА ПРИМЕНУ НАУКЕ У ПОЉОПРИВРЕДИ OБЈАВЉУЈЕ
ДАНА 15.03.2017. ГОДИНЕ:
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА ЗА ПРЕДАВАЧЕ ЗА ЕДУКАЦИЈЕ САВЕТОДАВАЦА ЗА


Модул 3: Сушење воћа - преузети овде
Модул 4: Кукурузни пламенац и златица – интеракција и утицаји -
преузети овде
Модул 5: Оцена исплативости инвестиција у пољопривреди -
преузети овде
Модул 7: Управљање ризицима у пољопривреди -
преузети овде
Модул 8: Сеоски туризам у функцији одрживог руралног развоја -
преузети овде
Модул 10: Израда промотивних и маркетиншких комуникационих кампања -
преузети овде
Модул 11: Групе за решавање проблема у пољопривреди – алат за изградњу заједничке мреже размене знања између пољопривредника и саветодаваца -
преузети овде
Радионица 2: FADN валидација података -
преузети овде
Радионица 3: Рaзумевање, објашњење, и вредновање резултата појединачног годишњег економског извештаја са пољопривредног газдинства, анализа конкурентности и поређење у групи (бенчмаркинг) -
преузети овде
Радионица 4: Примена уређаја за утврђивање потреба биљака за азотом - пољске/лабораторијске брзе тест методе -
преузети овде

Пријавe са радном биографијом – CV - преузети овде (формат CV за лакше попуњавање) доставити најкасније до 22.03.2017. године, на имејл адресу: mmaslovaric@ipn.bg.ac.rs или писаним путем на адресу Институт за примену науке у пољопривреди, 11000 Београд, Булевар деспота Стефана 68б, П.фах 43.
Овим позивом се обавештавају потенцијални предавачи да се наведене едукације финансирају од стране Министарства пољопривреде и заштите животне средине Републике Србије, те да у случају да Министарство из било ког разлога не изврши уплату средстава намењених за едукацију, изабрани предавачи ће бити обавештени благовремено.
Додатне информације могу се добити на број телефона: 011/2751 622. Контакт особе: др Наташа Толимир (064 843 5305) и др Славица Чолић (064 843 5308).

Извор: ИПН
 ::  Info  ::  Komentari:0  ::  email-uj nekome odštampaj ovu vest
Prvo obaveštenje - "Agrosym 2017"
Utorak 07 Mart 2017 - 07:38:35
Obaveštavamo Vas da Poljoprivredni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu (Bosna i Hercegovina), Poljoprivredni fakultet Univerziteta u Beogradu (Srbija) i Agronomski Mediteranski Institut iz Barija (Italija) a u saradnji sa:

 1. Međunarodna Asocijacija za Životnu Sredinu i Ruralni Razvoj, Japan
 2. Regionalna radna grupa jugoistočne Evrope za ruralni razvoj, Makedonija
 3. Balkanska Asocijacija za Zaštitu Životne Sredine (B.EN.A), Grčka
 4. Institut za Primjenjene Nauke Osnabruk, Njemačka
 5. Državna Poljoprivredna Akademija Perm, Rusija
 6. Voronjež Državni Poljoprivredni Univerzitet, Rusija
 7. Selçuk Univerzitet, Turska
 8. Univerzitet poljoprivrednih nauka i veterine iz Bukuresta, Rumunija
 9. Univerzitet u Valensiji, Španija
 10. Poljoprivredni fakultet, Univerzitet u Kairu, Egipat
 11. Tarbiat Modares Univerzitet, Iran
 12. Visi Institut za agronomiju, Chott Mariem-Sousse, Tunis
 13. Ekonomski fakultet Brčko, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Bosna i Hercegovina
 14. Biotehnički Fakultet, Univerzitet Crne Gore, Crna Gora
 15. Institut za ratarstvo i povrtarstvo, Republika Srbija
 16. Institut za Nizijsko Šumarstvo i Životnu Sredinu, Republika Srbija
 17. Institut za Primjenu Nauke u Poljoprivredi, Republika Srbija
 18. Poljoprivredni institut Republike Srpske Banja Luka, Bosna i Hercegovina
 19. Akademija Inženjerskih Nauka Srbije, Republika Srbija
 20. Institut za Kukuruz “Zemun Polje”, Republika Srbija
 21. Poljoprivredni fakultet, Univerzitet u Novom Sadu, Republika Srbija
 22. Institut za stočarstvo, Univerzitet „Sv. Kiril i Metodije” , Skoplje, Makedonija
 23. Akademija Inženjerskih Nauka Srbije, Republika Srbija
 24. Naučno Društvo Agrarnih Ekonomista Balkana, Republika Srbija
 25. Institut za Ekonomiku Poljoprivrede, Republika Srbija

organizuju osmi Međunarodni Naučni Poljoprivredni Simpozijum "Agrosym 2017", u vremenskom periodu od 05-08. oktobra 2017. godine, na Jahorini. Na Simpozijumu će se prezentovani radovi iz zemlje i inostranstva a radovima će biti obuhvaćene sledeće tematske oblasti:

1. Biljna proizvodnja
2. Zaštita bilja i bezbednost hrane
3. Organska poljoprivreda
4. Zaštita životne sredine i upravljanje prirodnim resursima
5. Stočarstvo
6. Ruralni razvoj i agroekonomija
7. Šumarstvo i agro-šumarstvo

Zvanični jezik Simpozijuma:
Zvanični jezik Simpozijuma je Engleski.

Prvo obaveštenje a detaljnije informacije o Simpozijumu možete pronaći na web adresi: http://www.agrosym.rs.ba/index.php/sr/


Važni datumi:
Prijava učešća i dostavljanje sažetaka 20. April 2017
Obaveštenje o prihvatanju sažetaka 30. April 2017
Dostavljanje kompletnih radova 10. Juni 2017
Obaveštenje o prihvatanju radova 10. Juli 2017
Detaljan program rada 10. Septembar 2017
Agrosym 2017 05-08. Oktobar 2017

Mjesto održavanja:
Simpozijum će se održati u hotelu Termag**** na planini Jahorini, u blizini Sarajeva.

Prvo obavjestenje
First announcement


Izvor: IPN
 ::  Info  ::  Komentari:0  ::  email-uj nekome odštampaj ovu vest
Idi na stranu       >>  
Render time: 2.9543 sec, 2.3574 of that for queries.